Bemanningsföretag har blivit en allt mer populär lösning för både arbetsgivare och arbetssökande i dagens snabbt skiftande arbetsmarknad. Många individer undrar dock om det är möjligt att kombinera arbete hos två olika bemanningsföretag samtidigt. Denna artikel kommer att gå igenom de många aspekterna av detta ämne för att ge en klarare bild av situationen.

Direkt svar: Ja, i de flesta fall kan man arbeta på 2 bemanningsföretag samtidigt, men det är viktigt att beakta eventuella avtalsklausuler, arbetstider och arbetsbelastning för att säkerställa att det inte leder till konflikter eller rättsliga problem.

Juridiska Aspekter

När man överväger att arbeta på två bemanningsföretag samtidigt, är det inte bara praktiska frågor som ska beaktas. Juridiken spelar en stor roll i denna situation.

Avtalsklausuler

Alla anställningsavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men innehållet i dessa avtal kan variera avsevärt från ett jobb till ett annat. Specifika klausuler att hålla utkik efter inkluderar:

 • Konkurrerande verksamhet: Dessa klausuler kan förhindra en arbetstagare från att arbeta för ett konkurrerande företag, både under anställningen och en viss tid efter anställningens slut. Syftet med dessa klausuler är att skydda arbetsgivarens affärsintressen, till exempel kundrelationer, företagshemligheter eller goodwill.
 • Begränsningar av ytterligare anställning: Vissa avtal kan också ha en klausul som förbjuder anställda att ta ytterligare arbete, även om det inte rör sig om en konkurrent. Syftet här kan vara att säkerställa att arbetstagaren är tillgänglig eller inte överansträngd.

Arbetstider

Sveriges Arbetstidslag reglerar hur mycket en anställd får arbeta. Några nyckelkoncept att förstå inkluderar:

 • Maximal daglig och veckovis arbetstid: Enligt lagen får en arbetstagare normalt inte arbeta mer än 40 timmar per vecka, även om det finns vissa undantag. När man kombinerar två jobb är det viktigt att den totala arbetstiden inte överskrider dessa gränser.
 • Rast och vila: Lagen föreskriver också att arbetstagare har rätt till rast och vila mellan skiften. Att kombinera två jobb kan potentiellt störa dessa viloperioder, vilket kan leda till juridiska konflikter.

Fackliga överenskommelser

För dem som är medlemmar i ett fackförbund, kan det finnas ytterligare regler eller begränsningar att förhålla sig till:

 • Avtalsbundna arbetsgivare: Om arbetsgivaren är avtalsbunden till ett fackligt kollektivavtal kan det finnas särskilda bestämmelser som rör ytterligare anställning eller konkurrerande verksamhet.
 • Rådgivning: Det kan vara klokt för en arbetstagare att rådfråga sitt fackförbund innan man tar ett andra jobb, särskilt om man är osäker på hur reglerna tolkas i praktiken.

Förstår man dessa juridiska aspekter, kan individer fatta informerade beslut och undvika potentiella konflikter när de kombinerar arbete på två bemanningsföretag. Det är alltid rekommenderat att rådfråga en juridisk expert om man har några specifika frågor eller bekymmer.

Praktiska överväganden

När man kombinerar arbete på två bemanningsföretag, är det inte enbart juridiken som styr. Det praktiska kan i många fall utgöra den största utmaningen.

Arbetsbelastning

Att balansera arbetsbelastningen när man har två anställningar kan vara en stor utmaning. Här är några saker att tänka på:

 • Mentalt välbefinnande: Att ständigt växla mellan olika arbetsmiljöer, team och uppgifter kan vara mentalt påfrestande. Man kan uppleva att man aldrig riktigt “lämnar jobbet bakom sig”, vilket kan leda till stress och utmattning.
 • Fysisk hälsa: För dem i yrken som är fysiskt krävande kan det bli svårt att ge 100% i båda rollerna. Risken för skador ökar när man är trött eller överansträngd.
 • Social balans: Med ett krävande arbetsliv kan den sociala tiden utanför jobbet bli lidande. Familj, vänner och fritidsintressen kan hamna i skymundan.

Flexibilitet

Flexibilitet är både en fördel och en utmaning när det gäller bemanningsföretag:

 • Oregelbundna arbetstider: Bemanningsföretag kan ofta kräva att deras anställda är tillgängliga för skiftarbete, vilket kan kollidera om båda jobben har samma förväntningar.
 • Kort varsel: En del bemanningsföretag kan behöva personal med mycket kort varsel. Att ständigt vara på standby kan vara stressande, särskilt om båda företagen förväntar sig snabba svar.
 • Platskrav: Om de två bemanningsföretagen opererar från olika platser kan det bli en utmaning att snabbt förflytta sig mellan dem, särskilt om man är beroende av kollektivtrafik eller andra transportmedel.

Att arbeta på två bemanningsföretag samtidigt innebär inte bara juridiska överväganden, utan också en rad praktiska utmaningar. Individer som överväger detta bör noggrant reflektera över hur kombinationen av två jobb kommer att påverka deras dagliga liv, från arbetsbelastning till flexibilitetskrav.

Varför skulle någon vilja arbeta på två bemanningsföretag?

När man står inför valet att arbeta på två bemanningsföretag kan det finnas en rad motiveringar bakom beslutet. Dessa kan variera från ekonomiska skäl till professionell utveckling. För att få en klarare bild av detta, låt oss beskriva både fördelarna och nackdelarna med ett sådant val.

Fördelar

 1. Ökad ekonomisk säkerhet: Ett av de mest uppenbara skälen för många att ta ett andra jobb är de ekonomiska fördelarna. Två inkomstkällor kan säkerställa en stabilare ekonomisk situation och möjlighet att spara mer.
 2. Variation i arbetsuppgifter: Om man arbetar för två olika bemanningsföretag kan man uppleva en större variation i arbetsuppgifterna. Detta kan bryta monotonin och göra arbetslivet mer intressant.
 3. Nätverksmöjligheter: Med positioner inom två olika företag eller branscher kan man bredda sitt professionella nätverk. Detta kan öppna dörrar till nya möjligheter i framtiden.
 4. Professionell utveckling: Man kan skaffa sig en bredare kompetensbas och förbättra sina färdigheter snabbare när man exponeras för olika arbetsmiljöer och metoder.
 5. Ökad anställningsbarhet: Erfarenhet från flera bemanningsföretag kan ses som en fördel av framtida arbetsgivare, eftersom det visar anpassningsförmåga och mångsidighet.

Nackdelar

 1. Ökad arbetsbelastning: Med två jobb kommer ofta dubbel arbetsbelastning. Det kan leda till stress och utmattning.
 2. Minskad fritid: Att balansera två jobb kan lämna mindre tid för personliga intressen, familj och vänner.
 3. Potentiella schemakonflikter: Två jobb innebär två scheman att jonglera med. Det kan uppstå konflikter där båda jobben kräver ens tid samtidigt.
 4. Möjlighet till överansträngning: Med ökade arbetskrav kan risken för hälsoproblem, såsom sömnbrist eller fysisk överansträngning öka.
 5. Utmaningar i balansering: Att ständigt växla mellan två olika arbetsmiljöer kan vara psykiskt påfrestande.

FAQ

 • Är det tillåtet enligt lagen att vara anställd på två ställen samtidigt? Ja, det är tillåtet enligt svensk lag.
 • Får man vara anställd på två ställen samtidigt? Ja, men det är viktigt att beakta eventuella avtalsklausuler och arbetstidslagen.
 • Får man ha två jobb inom samma bransch? Ja, men det kan finnas avtalsklausuler som förhindrar det, särskilt om det rör sig om konkurrerande företag.
 • Varför använder företag flera bemanningsföretag samtidigt till samma jobb? Det kan finnas flera skäl, inklusive att nå ut till en bredare pool av kandidater, fylla olika typer av positioner eller som en del av en större rekryteringsstrategi.